Mobilní sluneční elektrárny

Elektřina z mobilní sluneční elektrárny je pro lidi, země i národy bez stabilní elektřiny


Podrobnosti o mobilní elektrárně a průvodce výběrem vhodné konfigurace.

Zcela automatický provoz

Vždy, když spotřebujete všechnu vyrobenou i uskladněnou elektřinu, automatika elektrárny odpojí spotřebiče, aby ochránila baterie před zničením. (Nouzový světelný okruh zůstane zapojený). Pokud se baterie vybíjejí příliš, snižuje se jejich životnost. S novými slunečními paprsky začne automatické nabíjení. Uvedení do provozu opět pohlídá automatika, takže stačí jen počkat na ty nové sluneční paprsky a příště lépe hospodařit s uskladněnou elektřinou.

Snadná obsluha

Elektrárna má pro vás připravené zásuvky, do kterých zastrčíte zástrčku od spotřebiče. Pro používání nepotřebujete žádné vědomosti ani zkušenosti. Pokud se spotřebič pokazí, elektrárna to pozná a automaticky se vypne, aby zabránila úrazu. Až ze zásuvky odstraníte vadný spotřebič, ručně znovu zapnete ochranou funkci a elektrárna opět dodá elektřinu.

Vysoce odolná ocelová konstrukce

Elektrárna je umístěna v ocelovém kontejneru. Díky ocelové konstrukci je zaručena vysoká pevnost i v silných větrech a bouřích. Při rychlosti větru 20m/s lidé už nemohou chodit. Elektrárna je navržená na vítr o rychlosti až 78m/s. Stejný ocelový obal pak ochrání elektrárnu vedle počasí i před zloději. Vnitřní prostor elektrárny je pro vás připravený na dodatečnou montáž dalších zařízení. Například čerpadla na vodu, nebo plyn, dobíjení elektroniky atd. Také lze do elektrárny umístit větší sadu baterek a tím zlepšit její využitelnost. Více baterek znamená větší zásoba elektřiny.

Nejmodernější solární panely

Na výrobu elektřiny ze slunce používá elektrárna solární panely CIS. Elektřinu vyrábí tyto panely z 5 slunečních spekter. Také se lépe chladí než panely křemíkové, které se používají nejčastěji a které vyrábí elektřinu jen z 1 slunečního spektra a to viditelného. CIS panely sou šetrnější k přírodě, protože na jejich výrobu je potřeba 10 x méně energie než na panely křemíkové. V teplých podmínkách umí CIS panely vyrobit více elektřiny. V zamračených dnech se na výrobu elektřiny používají 4 další sluneční spektra, proto je k dispozici opět více elektřiny než s panely křemíkovými.

Snadné zvýšení výkonu elektrárny

Elektrárna je připravena jako stavebnice. Pro zdvojnásobení výkonu elektrárny se musí rozšířit velikost panelového pole. To lze udělat snadno s druhou elektrárnou. Nebo rozšířením výkonu elektrárny na přání. Přidání pomocné konstrukce , osazení silnějšího zařízení do kontejneru, doplnění o další bateriové pole. Celkově lze tedy na přání jeden kontejner rozšířit až na x násobek původní velikosti. Odolnost pomocné konstrukce se však velmi sníží, protože rozšíření konstrukce ve spodní části elektrárny už nebude kotveno do ocelového kontejneru, ale jen do půdy. Zvýší se i technická náročnost montáže pomocné konstrukce. V oblastech se silnými větry je proto vhodnější použít více elektráren, které je možné mechanicky spojovat dodatečnou konstrukcí do jednoho celku a tím udržet jejich vysokou odolnost.

Rozměry a parametry

Elektrárna má ocelový kontejner menší, než je typizovaný námořní kontejner. Plocha, na které elektrárna stojí je tedy přibližně 2 m x 5,8 m. Váha elektrárny může být 3-5 tun. Záleží to na druhu vybavení. Solární panely umí v Evropě vyrobit asi 52 kWh elektřiny za 10 hod. V Afrických podmínkách se silnějším slunečním zářením to může být až 1,4 násobek této hodnoty tedy 72 kWh. Na elektrárnu je možné napojit nepřetržitě 5 kW elektrických spotřebičů. Baterie základní velikosti umí uskladnit 9,6 kWh elektřiny . Po dodatečném rozšíření až 70 kWh. Výkonové rozšíření na přání je možné. Spojování elektráren do větších celků je možné. Elektrické parametry jsou 230V 50Hz , na přání i 400 V 50 Hz

Galerie

CIS Solární panel

O nás

Náš obor jsou sluneční elektrárny

Elektřina ze slunce

Sluneční elektrárny navrhujeme a stavíme od roku 2007.

Využívat elektřinu ze slunce v oblastech bez elektřiny , kde je slunečního svitu nadbytek je snadné, pokud se použije mobilní sluneční elektrárna. Díky modulovému provedení mobilní sluneční elektrárny nepotřebují tito uživatelé žádné technické dovednosti ani zkušenosti s jejím provozem. Jen si před jejím pořízením v našem průvodci přečtou, na základě jakých informací si snadněji vyberou vhodnou konfiguraci. A 8 týdnů po zaplacení se jejich elektrárna vydá na cestu ke svému majiteli. Už za 12 týdnů od zaplacení, tedy za 3 měsíce mohou mít tito lidé svoji elektřinu.

Stavebnicově připravená mobilní elektrárna, sestavená v Evropě s dodržením všech evropských norem znamená jednoduchou a bezpečnou cestu k elektřině pro všechny nové uživatele. Primárně se zaměřujeme na lidi, země a národy bez elektřiny. Ačkoli toho takoví lidé o používání vlastní elektřiny moc neví, i přesto po elektřině touží. Protože i oni už ví, že elektřina přináší nové možnosti a tedy rozvoj průmyslu i obchodu.

A proto vznikla myšlenka mobilní solární elektrárny v odolném ocelovém kontejneru. Odborně navrhnout a sestavit, odborně zapojit a poslat elektrárnu kam je třeba. To je snadné, pokud víte, znáte a umíte. Na místě určení se tak elektrárna už jen nastaví do vhodného úhlu proti slunci, který je součástí návodu ke každé elektrárně. Po propojení panelů a zapnutí hlavního vypínače může elektrárna vyrábět elektřinu prakticky obratem.

Pro výrobu těchto mobilních elektráren je možné mít i v zemi bez elektřiny svoji továrnu včetně nového městečka. Podrobnosti najdete na www.coandse.info s obrázky a projektem na výstavbu továrny s univerzální průmyslovou výrobou. O výstavbu továrny projevily zájem už tři země bez elektřiny. Tato montovaná továrna může začít vyrábět první výrobky už za 6 měsíců od zaplacení první zálohy na výstavbu továrny, pokud jsou v místě výstavby připraveny všechny potřebné administrativní podklady. Od nás je vše projektově připravené. Stačí doladit detaily a upřesnit požadavky či návrhy na rozšiřující strojírenskou výrobu. K továrně je pochopitelně k dispozici i městečko Eden City pro zaměstnance a management, včetně recyklačního odpadového hospodářství i recyklační linky na vodu, které bývá v těchto zemích málo. Vše podle evropských standardů.

Ke každé továrně je připraven i vlastní vzdělávací a školící program, díky kterému je možné vychovat v továrně svoje vlastní výrobní i prodejní odborníky.

Na světě je 1,5 miliardy lidí bez elektrické energie. Převážná většina těchto lidí žije právě v oblastech s nadbytkem slunečního záření. Postavit u nich strojírenskou továrnu, která bude produkovat čistou elektřinu a sama bude z této elektřiny napájena je proto logický krok. Tato továrna pak bude mít vlastní sluneční elektrárnu tak velkou, aby byla schopna zásobovat elektřinou výrobu i Eden City. Továrna s univerzální strojírenskou výrobou přinese do oblastí díky vlastní elektrárně stabilní elektřinu a rychlý průmyslový a obchodní rozvoj.

Kontaktní osoba

Petr Kudera

  •   +420 608 863 977 česky
  •   Adresa: Brno, Molákova 2141/1 628 00

Průvodce výběrem

3 typy slunečních elektráren

Ostrovní elektrárny

Elektrárna pracuje bez veřejné sítě

Ostrovní elektrárny jsou zcela nezávislé na veřejné síti. Vždy obsahují baterky, do kterých se ukládá zásobní elektřina na provoz v době, kdy slunce nesvítí. Na provozování takové elektrárny nepotřebujete povolení. Elektrárna je vlastně moderní elektrocentrála. Jen místo fosilního paliva používá slunce. První otázka, kterou by jste si měli vždy položit, pokud chcete elektřinu ze slunce používat zní: Je navržené řešení bezpečné ? Pokud elektrárna nemá bezpečnostní okruhy, každý člověk riskuje úraz, protože na světle každý solární panel vyrábí elektřinu a manipulace se solárními panely je tak vždy pod proudem a pod napětím. Vypnutím bezpečnostního okruhu se obvod rozpojí a napětí z panelu končí v jističi bezpečnostního okruhu.

Hybridní elektrárny

Elektrárny spolupracující s veřejnou sítí.

Taková elektrárna se nazývá hybridní. Naše elektrárna je vždy zapojená jako hlavní zdroj elektřiny, protože elektřina z vlastní elektrárny je pro jejího uživatele zdarma, kdežto za elektřinu z veřejné sítě se vždy platí. Vaše elektrické přístroje tak mohou pracovat vždy jen z jednoho zdroje. Tedy jen z vlastní elektrárny a nebo po vyčerpání baterií je možné elektrárnu odpojit a přístroje opět zapnout na elektrickou veřejnou síť. Toto přepojení probíhá zcela automaticky a je řízeno automatikou elektrárny.

Síťové elektrárny

Elektrárna vždy pracuje společně s veřejnou sítí. POZOR !!! Varování !!!

Tato elektrárna může mít baterky ale také nemusí. Pokud baterky má a je neodborně zapojená, může zabít vás a nebo servisního technika. ( správné zapojení odpojí elektrárnu od veřejné sítě vždy, když se vypne hlavní vypínač v domě a nebo veřejná síť přestane dodávat elektřinu, ale díky baterkám elektrárna dále napájí elektrické spotřebiče) Spotřebiče jsou vždy napájeny souběžně dvěma zdroji. Tedy veřejnou sítí a také z vlastní elektrárny. Proto elektrárna nemusí mít baterky, Podrobnosti jsou uvedeny na další stránce v části síťové elektrárny. Kdykoli svítí slunce a vyrábí se elektřina, spotřebič přednostně spotřebovává elektřinu vlastní a tím je možné snížit spotřebu elektřiny nakupované. Když nemáte baterky a vypne se veřejná síť, elektrárna se automaticky odpojí. Pokud se tento systém doplní o baterky, může být špatným zapojením baterek a tedy z neznalosti vysoce nebezpečný. Bez speciálního odpojení při výpadku a nebo přerušení veřejné sítě může být případný servisní technik usmrcen. Vina padne vždy na provozovatele. Tento typ zapojení vyžaduje vysokou odbornost při návrhu i provedení elektrárny. Proto POZOR. !!!

Kontakt