Elektrárna , která umí spolupracovat s veřejnou elektrickou sítí se nazývá  Hybrid Grid – Hybridní  nebo On – Grid – Síťová 

Uvedení do provozu těchto dvou druhů elektráren , tedy Síťové a Hybridní  které s veřejnou elektrickou sítí spolupracují,  je o něco náročnější, než uvedení do provozu elektrárny Ostrovní, která s veřejnou elektrickou sítí nespolupracuje, protože pro spolupráci s veřejnou elektrickou sítí se vyžaduje odborné zapojení na straně veřejné elektrické sítě. Tato odbornost je nezbytná proto, že se veřejná elektrická síť musí pro tento zásah vypnout. Pak se musí nainstalovat zařízení, které bude spolupráci elektrárny a veřejné elektrické sítě řešit a po montáži tohoto zařízení se veřejná elektrická síť musí opět zapnout.

Popis jednotlivých řešení pak najdete na příslušných stránkách o jednotlivých elektrárnách.

  1. elektrárna Hybridní  – Hybrid Grid
  2. elektrárna Síťová – On-Grid
  3. elektrárna Ostrovní – Off-Grid