Na této stránce je popis elektrárny Off- Grid – ostrovní.

Elektrárna , která umí spolupracovat s veřejnou sítí se nazývá  Hybrid Grid – Hybridní  nebo elektrárna On – Grid – Síťová 

Ostrovní elektrárna

je zcela nezávislá na vnějším prostředí.
Neumí spolupracovat s veřejnou sítí ani žádným externím elektrickým zdrojem.
Je to nejméně náročná elektrárna na provoz i údržbu.

To znamená, že :
1. veškerá vyrobená elektřina se uloží do baterek ( čím více baterek, tím více uložené elektřiny)
2. jakmile jsou baterky plné, elektrárna elektřinu nevyrábí.
3. jakmile se připojí spotřebič, elektřinu si bere z baterek a tím se baterky mohou začít nabíjet
4. jakmile se uložená elektřina zcela spotřebuje, automatika odstaví- vypne-elektrické spotřebiče, aby se ochránily baterky před zničením
5. pokud svítí slunce a je připojený spotřebič, který si bere elektřinu z baterek, elektrárna baterky začne dobíjet.
6. kdykoli slunce nesvítí, spotřebiče odebírají elektřinu z baterek a jakmile začne zase svítit, elektrárna automaticky zásobu v baterkách doplní.
7. pokud se baterky často zcela vypotřebují, snižuje se tím jejich životnost
8. čím menší % uložené elektřiny se z baterek v průběhu dne spotřebuje, tím delší životnost baterie mají
9. Spotřeba elektřiny z baterek se na slunci rychle vyrovná
10. spotřeba elektřiny bez slunce – například v noci-znamená vyčerpávání baterek. Jejich doplnění začne až s novými slunečními paprsky a je třeba zvážit, jak dlouho se vyčerpané baterky mohou nabíjet.
11. každou hodinu se baterky naplní o celkový výkon elektrárny, pokud není žádný odběr.
Příklad: elektrárna má 5,2 kW v panelech. Za hodinu se zásoba v baterkách zvětší o 5,2 kWh elektřiny. Za 2 hod je to 10,4 kWh, za 10 hod je to 52 kWh elektřiny.
12. základní velikost baterek je 9,6 kWh elektřiny. To znamená, že za 2 hodiny bez slunce je zásoba elektřiny nulová, pokud používáte spotřebič o velikosti 5 kW.
13. v průběhu dne můžete elektřinu spotřebovávat průběžně spotřebičem 2,5 kW. aby se baterky nabily, protože elektrárna baterky průběžně dobíjí.
14. po 4 hodinách jsou baterie nabité a už můžete spotřebovávat veškerou vyráběnou elektřinu, tedy celkem 5 kW. Pro dobrou kondici baterek je dobré spotřebovávat jen 70% maximálně, což je
3,5 kW elektřiny průběžně.
15. za těchto podmínek se životnost baterek může zvýšit asi o 8 roků.
16. životnost baterek se udává v cyklech. Cyklus znamená vybití baterky na hraniční limit.
17. pokud se baterky vyčerpávají z 20-30%, jejich životnost je obrovská. Cyklus vybíjení se počítá za 24 hod.
18. pokud je jeden cyklus 30% a další 70%, je to pro baterky lepší režim, než když je cyklus každý den například 70%.
19. baterky s olovem mají maximálně 1 200-1 500 cyklů, pokud se používají maximálně na 50%.
20. Baterky LIFEPO4 mají 3000 – 5000 cyklů, podle výrobce při používání na 80%.
21. S používáním na 70% mají 6 000 – 8 000 cyklů .
22. Pokud se používají na 30% mají i 16 000 cyklů.
23. limity elektrárny jsou maximální velikost elektrického spotřebiče podle výkonu měniče.
24. maximální velikost spotřebované elektřiny podle výkonu měniče a množství baterek.
Příklad: za 12hod spotřebuje měnič 3,5 kW 42 kWh elektřiny. Baterky by měli mít alespoň 60 kWh, což by znamenalo, že měnič spotřebuje uloženou zásobu na 70% a raní slunce baterky začne nabíjet dříve, než se zásoba ještě více sníží.
25. V praxi se však přes noc obvykle spotřebuje menší množství elektřiny, protože v noci se každý snaží spotřebovávat co nejméně.
26. V průběhu dne se tedy baterky průběžně dobíjejí a jejich vybití na 70% je tedy minimální.

Bezpečnost elektrárny a bezpečnost obsluhy

Elektrárna ostrovní je nejvíce bezpečné řešení pro svoji obsluhu. Veškerá vyráběná elektřina se uchovává v baterkách a správné parametry elektřiny určuje měnič ostrovní elektrárny. Vypnutím elektřiny nedochází k žádnému riziku. ( na rozdíl od hybridní a nebo síťové verze elektrárny) Vypnutím měniče a nebo odpojením baterek od měniče dojde k okamžitému odpojení od zdroje a elektřina se přestane vyrábět. Takže máte absolutní kontrolu nad vyráběnou elektřinou.

Nebezpečí Vám hrozí pouze při přímém kontaktu s elektřinou 230 V. Všechny části elektrárny jsou proto izolované a všechny dráty a jejich napojení skryté v plastových krabičkách. Plast nevede elektřinu a plastová krabička je tedy bezpečným řešením.

Protože elektrárna vyrábí 230 V, je potřeba veškeré vaše elektrické spotřebiče kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu. Každý obnažený drát ve vašem spotřebiči znamená riziko úrazu a nebo smrti.

Pokud je k elektrárně dodávané příslušenství, je vždy sestaveno podle evropských norem, kde se klade důraz na maximální bezpečnost. Spotřebiče z neznámých zdrojů pak vždy představují zvýšené riziko a měli by jste dbát zvýšené opatrnosti při jejich používání.

Měniče elektrárny umí napájet i citlivou elektroniku. Všechna zařízení, která jsou silnější než výkon měniče, nejdou v elektrárně použít.

Pokud potřebujete v elektrárně silnější měnič, je to možné zařídit po domluvě. Celkový výkon elektrárny se ale musí upravit a také se musí změnit parametry automatického provozu, protože velikosti a parametry všech součástí elektrárny spolu souvisí a výměnou jednoho dílu za jiný se změní všechny parametry elektrárny.

Popis elektráren :

  1. elektrárna Hybridní  – Hybrid Grid
  2. elektrárna Síťová – On-Grid
  3. elektrárna Ostrovní – Off-Grid