Vize – elektřina ze slunce

Souvislosti a myšlenky k mobilním slunečním elektrárnám pro země bez stabilní elektřiny.

Jako autor myšlenek i projektu mobilních slunečních elektráren mám zájem o praktické využití a nasazení mobilních slunečních elektráren kdekoli to bude možné.

Dělám s elektřinou ze slunce a stavím elektrárny také proto, že věřím tomu, že se elektřina ze slunce může dostat mezi lidi jednoduchým způsobem. A tedy i rychle. Stačí nastavit slunci solární panel a sbírat elektřinu. Potichu a ekologicky. A tedy šetrně. A každé ráno. Každý den.

A pokud se v Africe, Latinské Americe a nebo i jinde, budou využívat nejnovější technologie a nikoli zastaralé výrobky, pak to má globální smysl a z uvedených zemí nebude skladiště zastaralých technologií. To ale znamená tyto země a národy vzdělat, což je dlouhé a pracné. Když jim ale připravím stavebnici s podporou současných technologií, tedy internetu, je to naopak rychlé a snadné.

Aby mohli elektřinu ze slunce využívat všichni lidé i bez odborníků, stačí mít modulární stavebnici mobilní solární elektrárny. V ČR se elektrárna sestaví, zapojí a pošle na místo určení. A tam si ji s pomocí zásuvek uvedou uživatelé jednoduše do provozu.

( Uvedení do provozu je podobně snadné, jako když v ČR poprvé zapojíte pračku nebo klimatizaci. S návodem na použití k tomuto výrobku – pračce to zvládne každý. Zástrčku od pračky dáte do zásuvky s elektřinou a pračka po zapnutí vypínače jede.)

S mobilní solární elektrárnou je to podobně jednoduché. Na stránkách www.coandse.cz jsou podrobnosti. Solární panely mobilní elektrárny se umístí na konstrukci, která je součástí ocelového kontejneru. Dráty z těchto panelů se zastrčí do připravených zásuvek. Zapne se hlavní vypínač na elektrárně. A jak zasvítí slunce, elektrárna začne vyrábět elektřinu.

Automaticky. Jednoduše. Vše je připraveno tak, aby člověk bez odborných znalostí mohl mít k dispozici bezpečnou elektřinu. Vše je zakrytované. Podle evropských norem. Obsluha elektrárny  se dostane jen k z zásuvkám a jističům.

Úkol  člověka, který chce mít svoji elektřinu v místech, kde elektřina nebyla a nebo je jí nedostatek, je snadný. Koupit si mobilní sluneční elektrárnu. Do připravené zásuvky zastrčit  zástrčku elektrického spotřebiče. Zapnout hlavní vypínač a počkat na sluneční paprsky. Se zapnutým hlavním vypínačem už stačí čerpat vyrobenou elektřinu.

Mobilní sluneční elektrárna je univerzální řešení pro všechny lidi, země, státy bez elektřiny.
Sluneční elektrárna je dodávaná s baterkama a slouží jako sluneční elektrocentrála a zásobárna elektřiny pro noční svícení. Sluneční elektrárna nepotřebuje doplnit palivo ale musí na ni svítit slunce. Palivem této elektrocentrály je tedy slunce.

Životnost elektrárny  je  díky ocelovému obalu vysoká. Ocel se dá překonat jen velmi hrubou silou a s elektrickými nástroji. Kladivem a páčidlem se nikam nedostanete. Takže elektrárna může stát kdekoli v buši na opuštěném místě a vyrábět elektřinu.

Solární panely CIS (a nikoli křemíkové) jsou pro oblasti s vysokým slunečným zářením dokonalejší a vhodnější technologií. Je to nejdokonalejší a nejmodernější technologie současnosti za podobnou cenu jako křemíkové panely. CIS potřebují na svoji výrobu několikanásobně méně elektřiny a tím jsou šetrnější k životnímu prostředí už při své výrobě.

Záchrané složky, strážci pořádku, strážci v rezervacích, hasičí i zdravotníci tak mohou mít elektřinu kdykoli k dispozici.

Díky elektřině mohou mít třeba strážci Afrických rezervací propracovaný IT systém a mít tak okamžité a aktuální informace. I kamerový systém a emailovou a nebo VOIP komunikaci je možné s elektrárnou zařídit prakticky obratem. A tím se jejich práce podpoří  vyspělou technikou. S pomocí moderních technologií a díky mobilní elektřině se zvedne celková spolehlivost všech elektrických systémů prakticky přes noc na evropskou úroveň. Rychle, snadno a jednoduše.

Také elektřina pro satelitní telefony a výpočetní techniku je dostupná na kterémkoli odlehlém místě světa bez elektřiny, na které ale slunce svítí celý den. Už za 3 měsíce, od objednání, ( vyrobíme v ČR, nasmlouvané české továrny zvládnou roční produkci 1000 ks z továrny) může stát elektrárna u vás a vyrábět vám elektřinu.

Záchranky a záchranné složky  mohou mít v každé zemi bez elektřiny postaveny elektrárny s vyměnitelnou sadou baterek a se zásuvkami pro nabíjení elektrických zařízení.  Takže kdekoli je potřeba, může záchranka zastavit, napojit si v této své vytvořené síti telefon, nabít ho a zavolat si pomoc z civilizace. Tyto nouzové stanice mohou stát kdekoli na světě, kde se pohybují lidé a elektřina tam obvykle není.  Projekt na tuto pomoc v extrémních situacích mohu vypracovat obratem. Stačí elektrárny přizpůsobit a rozmístit v určitém vymezeném okruhu.

V minulosti byli takové záchranné stanice (pochopitelně bez elektřiny) na evropských horách . Vysoké i nízké Tatry ale i alpy, poskytovali přístřeší a zásoby jídla lidem, kteří se dostali na cestách do potíží a tím jim zachránily život. ( byli to jen přístřešky se zásobami na přežití) Stejná myšlenka obohacená o zásobárnu elektřiny pak může zachránit tisíce životů na celém světě.

Elektřina je pro lidi.  Slunce je pro lidi. Mobilní elektrárna je „jen“ velká a odolná  baterka. Se schopností se dobíjet a pracovat automaticky.

Systém s mobilní elektrárnou je pro lidi, kteří chtějí elektřinu hned.

Pro takové lidi máme připravené i školení, jak elektřinu používat.
Je připravené školení obchodních dovedností, díky kterému se z obyčejných lidí mohou stát naši spolupracovníci.

Takže prakticky kdekoli na světě je možné mít obchodní partnery a školit si lidi a prodávat elektrárny a používat elektřinu. Tým vyškolených spolupracovníků může prodávat i menší elektrárny. Stavebnice určené jen k osvětlení a nebo nabíjení čehokoli.
Pokud tam mají lidé k dispozici internet, jejich vzdělání je udržitelné. Protože udržení informací je možné už i díky internetu.

A pokud tam internet nemají, stačí mít mobilní elektrárnu vybavenou zařízením, které internet poskytne a s podporu třeba od státních fondů, které poskytnou peníze na elektrárnu s internetem. Což může být mobilní elektrické zařízení pro podporu vzdělanosti a nebo humanitární podporu v každé potřebné oblasti.

Zařízení máme k dispozici a umíme je vyrobit v potřebném rozsahu.
Plánů na využití mobilních elektráren a jejich praktické nasazení i reálných možností je spousta.

Proto se lidé se znalostí fondů a jiných druhů financování velkých projektů hodí k záměru dostat elektřinu mezi lidi  a snížit číslo, které říká, že je 1,5 miliardy lidí bez elektřiny .

Všechny cesty k tomuto cíli se hodí. Ty zdlouhavé, na státní úrovni, pro velké projekty, i ty rychlé, na mini úrovni, pro relativně malé projekty.

„Malé“ projekty jsou možná jen rychlejším způsobem pro lidi bez elektřiny, jak se dostat k elektřině.  Po troškách, opakovaně. Za pár týdnů.

A vzhledem k tomu, že je na světě těch 1,5 miliardy lidí bez elektřiny, tak má tahle snaha dostat elektřinu k lidem bez elektřiny  obrovský celosvětový význam, zvláště pro ty jednotlivce a firmy, od kterých se může začít a kterých se to nejvíce týká.

Někde jsem vyčetl, že pokud se Afrika rychle průmyslově rozvine a všichni začnou používat naftu na výrobu elektřiny, aby měli elektřinu v  takovém rozsahu, jako ji máme my v Evropě, tak exhalace už z 0,1% africké populace zahubí celou planetu.

Pokud však africké národy budou mít čistou energii, planeta to přežije.

Mám zájem vyrábět mobilní solární elektrárny v kontejneru v dostatečném množství. O mobilní solární elektrárnu v kontejneru projevil zájem každý africký stát, s jehož honorárním konzulem jsme mluvili. Ohlasy jsou obrovské. Zájem je obrovský. Elektřinu totiž mohou mít k dispozici rychleji, než tušily. Prakticky za 2-3 měsíce až na místě určení.

Proto zakládáme firmy, které se prodejem mobilních slunečních elektráren zabývají. Některé prodávají jen po Internetu, některé prodávají elektrárny díky osobním vazbám. Každý způsob je dobrý. Každá snaha se cení.

Pro výrobu mobilních elektráren  je potřeba i továrna se strojírenským zaměřením. Továrna zvládne za rok vyrobit asi 1000 elektráren ( dle českých výrobců).
Postavit takovou továrnu je otázka asi 6 měsíců. Proto je to vše připravené jako montovaná stavba, což je vidět na www.coandse.info  ( V současnosti už jednáme o výstavbě prvních továren se soukromými investory)

Taková továrna pak může mít i univerzální průmyslovou výrobu a vyrábět ocelové-železné-výrobky. Ploty a kovové profily na stavbu levných budov nejrůznějších rozměrů. Regálové systémy a plechové krabice a kufry na nářadí a přenášení a nebo na převážení výrobků. To vše se dá začít i bez technicky vzdělaného personálu, pouze se základní úrovní dělníků a svářečů.

Přesnou strojírenskou výrobu v továrně zajistíme dokoupením několika obráběcích center a doplněním personálu o lidi, kteří ovládají CNC stroje.

Takové lidi má Česká Republika k dispozici a Česká učiliště umí dodávat i mladé odborníky. Každý rok to mohou být stovky nebo i tisíce lidí, kteří se uplatní v těchto světově stavěných továrnách.

A tím se vytvoří i lepší uplatnění mladých Čechů ve světě a zvýší se množství pracovních míst i v České Republice a Česká učiliště mohou chrlit odborné pracovníky pro Africké továrny a tím se posílí zaměstnanost i v ČR. ( obsluhovat CNC stroje se mohou učit i uprchlíci a ti pak mohou pracovat v afrických státech a tak odejít z Evropy do jiné země za prací i za budoucností)

Pokud tedy v oblasti bez elektřiny, mezi 1,5 miliardou lidí, se budou prodávat elektrárny v kontejneru a budou se  vyrábět v místní továrně, tamější lidé  mobilní elektrárny vykoupí a v místě nasazení těchto továren vznikne rychle rozmach průmyslu a obchodu, protože elektrárna ze slunce produkuje díky vyspělé technologii dostatek elektřiny.

Pokud se k elektrárně udělá slušně velké bateriové pole,  vznikne  tak dostatečně velká zásobárna elektřiny i pro noční provoz.

Takže lidé bez vzdělání se mohou po nocích učit s elektrickým světlem a nemusí se trápit exhalacemi z petrolejových lamp a nebo naftových generátorů či svíček. Budou zdravější a budou mít více možností se v životě uplatnit.

Díky elektřině se může v místě s elektrárnou rychle rozvinout zdravotnictví na evropské úrovni.
Školy mohou mít elektřinu, továrny a živnostníci mohou mít elektřinu a rozvoj oblastí bude rychlý.

Výstavba továrny na mobilní elektrárny  se týká 1,5 miliardy lidí bez elektřiny a dalších lidí, kteří mají elektřiny málo.

Byl jsem osobně v letošním roce od března do května 2016  na jednání s honorárními konzuly mnoha afrických zemích. A všichni o továrnu na elektrárny projevily veliký zájem.

Zeptejte se jich, jestli slyšeli o mobilní solární elektrárně v kontejneru a o továrně na jejich výrobu, kterou mohou mít ve své zemi. Potvrdí vám svůj zájem. 🙂 řekli, že továrnu chtějí a že hledají finanční zdroje. A  pokud jsme s nimi náhodou nemluvili, stejně zájem potvrdí. Nasměrujte je na tyhle stránky o továrnách  www.coandse.info a uvidíte zájem na vlastní oči. Nebo na tyhle stránky o mobilních slunečních  elektrárnách www.coandse.cz

Technologické zázemí evropy je dostatečně velké a moje technické vzdělání dostatečně dobré, abych mohl použít Evropu a zdejší továrny jako základní stavební kámen pro dodání jakékoli technologie kamkoli do světa.

Rozumíme tomu co děláme natolik, že si umíme smluvně zajistit dodání požadované technologie na doplnění výrobního programu v kterékoli zemi světa.
Díky technickým znalostem a s podporou evropských odborníků a projektantů, které si můžeme za peníze vždy najmout, se dá  souběžně stavět několik továren podle stejného scénáře.

A tak hledáme větší finanční nástroje, které pomohou s profinancováním. Továrna, která umí vyrábět železářské výrobky a jednoduší strojírenské výrobky najde uplatnění v každé zemi, která se chce rozvíjet a je s rozvojem na začátku. Pro tuto výrobu není třeba vysoce vzdělané lidi, stačí řemeslník. Teprve s přesnou strojírenskou výrobou je třeba specialistů, ale ty už si továrna vyškolí sama. Z lidí, kteří tam budou pracovat se vykrystalizují talenti a z nich se vyškolí odborníci.

Montované haly pak umožní rozmach i větším společnostem na místní úrovni. Regálové systémy a ocelový program pomůže rozvinout střední třídu.
A školení lidí v místním prostředí, které se pak podpoří internetem v mobilních elektrárnách, aby  lidé informace nezapomněli je způsob, jak všechny lidi pozvednout k lepším výsledkům s využitím současných technologií.

Koncepce je připravená.
Projekty na továrnu se tvoří v Evropě, protože na firemní úrovni jednáme s investory, kteří v tomhle záměru vidí svoji příležitost už nyní.

V naší zemi ( ČR) máme strojírenských továren tisíce. A to máme 10 milionů obyvatel.

Takže i lidé bez elektřiny mohou mít desetitisíce továren s průmyslovou-strojírenskou- výrobou a protože je těchto lidí 1,5 miliardy, je větší množství továren reálné.

Továrny tak mohou současně vyrábět zařízení na úpravu a zpracování vody, plynu, elektřiny a tím podpořit rozvoj obchodu s elektrickými přístroji, elektromobily a elektrokoly atd. . . .

Je toho hodně, co dokáže elektřina, když ji lidi mají k dispozici.

A my  umíme vyrobit v ČR za 8 týdnů desítky i stovky mobilních slunečních elektráren souběžně v mnoha strojírenských továrnách a tím zaměstnat české firmy jejich výrobou. Takže už za 2 měsíce může být elektřina na cestě ke svému novému spotřebiteli. Nikoli za rok, dva či několik roků.

Všichni velcí investoři, kteří projeví zájem se mohou zapojit.  Prakticky obratem.

Fondy, které mají záměr zlepšit prostředí v afrických státech mohou díky mobilní sluneční elektřině realizovat  prakticky cokoli.

Každý záměr potřebuje elektřinu a umíme dodat ekologickou elektřinu v libovolném rozsahu kamkoli, kde svítí slunce. Už za 3 měsíce od zaplacení.

Hledáme cestu a snažíme se vytvořit tým lidí, kteří budou mobilní elektřinu tlačit do všech oborů, které s elektřinou pracují. Proto zakládáme různé společnosti se společným zájmem. Prodávat a vyrábět mobilní sluneční elektrárny.

Když bude továrna v Africe, část objednávek afrických států pokryje  produkce z africké továrny a zbytek se doveze z Evropy.

Stejné to bude v Asii i jinde ve světě. Místní továrna bude zásobovat svůj trh a teprve pokud nebude výroba stíhat, budou se elektrárny vozit z jiných továren. Než se uspokojí zájem 1,5 miliardy lidí bez elektřiny, bude to trvat.

Když k tomu přidáte zájem lidí, kteří jsou závislí na elektřině z vody, která nemusí být dostupná, tak vznikne další poptávka.

Momentálně víme o Venezuele, Brazílii, Jihoafrické republice. A i tyto státy potřebují elektřinu z jiných než vodních zdrojů už nyní.

A mohou ji mít. Stačí postavit továrnu a vyrábět mobilní elektrárny a nebo si elektrárnu prostě koupit na www.coandse.cz . Tyto stránky se ještě upravují.

Mějte pěkný den a dejte nám vědět, budete li mít nápad, s kým promluvit, na koho se obrátit, aby se tyto záměry, které zatím realizujeme přes soukromý sektor,  dali realizovat v co nejširším měřítku a  s podporou fondů a států.