Síťová elektrárna s baterkama.

Při tomto druhu zapojení elektrárny dochází k vysoce nebezpečné situaci pro každého servisního technika, údržbáře nebo elektrikáře- opraváře, který bude opravovat veřejnou síť.

Každý zákazník chce stabilní dodávku elektřiny. Proto má obvykle veřejnou síť.  Pokud však veřejná síť často vypadává, hodí se sluneční elektrárna, která ty výpadky umí překlenout.  A  na to překlenutí potřebuje elektrárna baterky.

Elektrárna v síťovém zapojení však pro svůj běžný provoz baterky nepotřebuje. ( A proto se obvykle sítové elektrárny dělají bez baterek a umí pouze šetřit elektřinu v době, kdy svítí slunce). Síťové zapojení elektrárny je provedeno souběžně s veřejnou sítí.  Elektřina z elektrárny se vyrábí síťovým měničem a ten je připojen přímo do domovního  elektrického rozvaděče. Díky tomuto společnému zapojení dostanou elektrické spotřebiče elektřinu vždy, když ji potřebují. A to bez externí regulace.

Elektřina ze sluneční  elektrárny má pro přístroje lepší parametry a proto ji využijí nejdříve. Pro jednoduchost si představte, že vaše spotřebiče rádi mlsají a elektřina z vlastní elektrárny je pro ně sladkost. A teprve když není sladkost, použijí elektřinu z veřejné sítě.

Elektřina z veřejné sítě se proto použije vždy, když nesvítí slunce a nebo je noc.

Když ale přestane veřejná síť elektřinu dodávat, síťová elektrárna se automaticky vypne. Vypnutí elektrárny je bezpečnostní prvek, protože stejný stav může uměle vyvolat každý opravář, který má opravit veřejnou síť . Aby ho elektřina  při opravě nezabila, musí pracovat na vypnuté síti.

Proto jde a veřejnou síť  si vypne.

Přesněji rozpojí elektrické vedení veřejné sítě v uzlu, ze kterého je několik domů společně napájeno.  A tím, že každý dům má také svoje rozpojovací místo a to jsou hlavní domovní pojistky – hlavní vypínač elektřiny, tím umí každý majitel domu udělat to stejné. Vypnutím tohoto vypínače tak on sám přeruší přívod elektrické energie do svého domu.

Síťová elektrárna bez baterek tak tímto přerušením veřejné elektrické sítě přijde o elektřinu a přestane pracovat. To je bezpečné zapojení.

Pokud však elektrárna obsahuje baterky, tak má i nějakou automatiku na přepínání. A při výpadku elektřiny z veřejné sítě  dojde k automatickému připojení baterek k elektrárně.

A místo, aby elektrárna přestala pracovat, což je bezpečné pro opraváře, dojde k propojení vaší sluneční elektrárny s veřejnou sítí a výsledek je okamžitá smrt opraváře. Protože ten si sáhl na živou elektřinu v místě, kde být neměla. Tady musí být vaše elektrárna opatřena zařízením, které zajistí, že k propojení baterek s elektrárnou dojde až po odpojení vašeho domu od veřejné elektrické sítě.

( A proto jsou naše elektrárny řešeny jako ostrovní a nebo jako hybridní  – a vždy bez vazby na elektrickou síť.  Díky tomu je uvedení naší elektrárny  do provozu snadné, protože do veřejné sítě se prakticky nikdy nenapojujeme. )

Proto je zapojení síťové elektrárny ze strany provozovatelů elektrické veřejné sítě maximálně hlídané. A proto se elektrárny do veřejné sítě musí připojovat jen se svolením provozovatelů sítí a s odborně vyškolenými pracovníky.

Síťová elektrárna vybavená baterkama musí mít při přepnutí na veřejnou síť nějaký bezpečnostní okruh, kterým se detekuje napětí ve veřejné síti. A pokud tam napětí není, domovní rozvody musí být od veřejné sítě odpojeny. Jinak se opravář usmrtí vždy když si vypne síť , protože netuší, že vaše elektrárna nemá bezpečnostní prvek který vypnutí detekuje a elektřinu do sítě ráda dodá.  Pokud by však toto dodávání trvalo delší dobu, vypnutá veřejná síť nefunguje jako spotřebič a měnič vaší elektrárny tak bude vyráběnou elektřinu kumulovat a za nějaký čas shoří. Sítová elektrárna totiž umí vyrábět více elektřiny, než vy umíte spotřebovat. Proto je síťová.  A přebytek vyráběné a nespotřebované elektřiny se pouští do sítě.

Popis elektráren :

  1. elektrárna Hybridní  – Hybrid Grid
  2. elektrárna Síťová – On-Grid
  3. elektrárna Ostrovní – Off-Grid